Každý z nás čelí obrovskému množstvu informácií, ktoré sa na nás valia z rôznych médií. Aj následkom tohto fenoménu ostáva potreba kritického myslenia a overovania faktov v období informačného pretlaku naďalej aktuálnou a zásadne dôležitou výzvou. Ideálne by bolo, keby každý z nás dostal už v škole akúsi výbavu, vďaka ktorej sa zorientuje v mori často protichodných informácií, ktoré nájde na webe. Keďže však získavanie podobných zručností v našich osnovách absentuje, rozhodli sme sa nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti odovzdať mladej generácii formou prednášok a seminárov na stredných školách. Pokúsime sa navštíviť čo najviac stredných škôl a na svojom webe poskytnúť užitočné tipy aj tým, ktorí našu prednášku nemali možnosť absolvovať.

Veríme, že úlohou analytikov , ako sme my zo STRATPOL,  Demagog.SK a Zvoľ si info, je nielen publikovať a analyzovať, ale taktiež stretávať sa s mladými ľuďmi a diskutovať s nimi o aktuálnych témach. V čase neustále klesajúcej dôvery v tradičné média sa to stáva takmer nutnosťou, a tiež možnou cestou ako obnoviť stratenú dôveru v inštitúcie.

Naším cieľom však nie je stredoškolákom odporučiť, ktorým médiám dôverovať, a naopak, ktorým nie. Chceme poukázať na potrebu kritického myslenia, zdravej miery skepticizmu a argumentácie pravdivými a overiteľnými faktami.

Viaceré prieskumy ukazujú, že drvivá väčšina žiakov a žiačok stredných škôl čerpá informácie primárne zo sociálnych sieti a tradičné médiá, ktoré pracujú s faktami, sú na okraji záujmu. Predsavzali sme si, že naučíme čo najväčšie množstvo stredoškolákov, ako sa dajú fakty vyhľadať, informácie overiť a dezinformácie vyvrátiť. Aby už viac nenaleteli na falošné správy a konšpirácie.