ODL je projekt, ktorý k debate má pritiahnuť študentov/ky z odborných stredných škôl, ktorí/é sa k debate veľmi nedostávajú. Ide o súťaž, v ktorej budú mladí ľudia z odborných škôl debatovať na témy spojené s ich odborným vzdelávaním. Ide tiež o snahu prispieť k rozvoju mäkkých zručností a kritického myslenia medzi ďalšími stredoškolákmi/čkami.
 
LŠKM je letná škola, ktorá poskytne účastníkom/čkam workshopy rozvíjajúce kritické myslenie, politickú gramotnosť a mediálnu gramotnosť. Uskutoční sa 13.-18. augusta v Modre (paralelne s Debatnou akadémiou 18). Táto letná škola je určená predovšetkým pre nedebatérov/ky zo všetkých stredných škôl.

 

Tu nájdete odkazy na portály, ktoré sa zameriavajú na boj proti hoaxom a dezinfornáciám na internete. Okrem príkladov konkrétnych lží poskytujú tiež obraz o ich vzniku, cieľoch a širšom kontexte informačnej vojny.

Inštitút pre aktívne občianstvo: mimovládna organizácia, ktorá sa snaží podporovať aktívnu občiansku participáciu, angažovanosť a dobrovoľníctvo, ako aj výchovu ku kritickému mysleniu a aktívnemu občianstvu.

Konšpirátori.sk: Databáza webových stránok s neserióznym, klamlivým, podvodným, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom. Jej cieľom je informovať inzerentov o tom, že ich reklama sa zobrazuje na takýchto stránkach a poskytuje im tak finančný príjem.

Antipropaganda.sk: Cieľom stránky je boj proti dezinformáciám a propagande v slovenskom internetovom a mediálnom priestore. Jeho cieľom je odkrývať lži a polopravdy, ktoré sú v rozpore so záujmami Slovenska.

Manipulátoři.cz: Nezávislá publicistická platforma, ktorá sa okrem odhaľovania hoaxov a dezinformácií venuje politickému marketingu a komunikačným stratégiám, s presahom do spoločenských vied. Možno tak na nej nájsť aj odborné štúdie a komentáre k politickému a spoločenskému dianiu v Českej Republike.

Stopfake.org: Web Stop Fake vznikol počas vojny na Ukrajine s cieľom overovania a vyvracania hoaxov, ktoré počas tohto konfliktu šírili proruské médiá a webové stránky. Postupne sa web začal venovať aj iným oblastiam a formám kremeľskej propagandy.