Učiteľské remeslo v spoločnosti oddávna plní nezastupiteľnú rolu. Zasvätení potvrdia, že povolanie pedagóg nie je bežným zamestnaním. Vyžaduje každodennú odvahu, zápal, bystrú myseľ a veľa energie. Nielen preto veríme, že učitelia si zasluhujú každú pomocnú ruku, ktorú im môžeme ponúknuť. Projekt InfoKompas chce byť takouto rukou a pomôcť všetkým učiteľom, ktorým tradičné osnovy nestačia.

Naším cieľom je vám, milí učitelia, dať možnosť kreatívne nahryznúť problematiku informačnej gramotnosti a kritického myslenia. Patričná výbava a schopnosti z týchto oblastí nepochybne patria do výbavy mladých ľudí, s ktorými práve vy, učitelia, denno-denne pracujete a pripravujete ich do ďalšieho života.

Aby sme naplnili naše predsavzatie, dovoľte nám využiť vaše skúsenosti „priamo z terénu“. Pozývame vás na zážitkové, interaktívne workshopy pod vedením Dávida Králika, ktorý prijal v projekte InfoKompas rolu odborného garanta, lektora a mentora zúčastnených učiteľov. V priebehu nich sa stanete objaviteľmi, experimentátormi a autormi sady aktivít určených na overovanie podozrivých správ, poctivú prácu so zdrojmi informácií a celkový rozvoj kritického myslenia. Spoločne vytvoríme jednoduché, ale účelné postupy, ktoré si budete môcť vyskúšať a osvojiť so svojimi žiakmi.