Realizátor projektu – STRATPOL: Inštitút strategických politík je nezávislý think-tank, ktorý sa zameriava na medzinárodné vzťahy a bezpečnostnú politiku. Jeho aktivity pokrývajú strednú Európu, transatlantický priestor a štáty Východného partnerstva.

Demagog.sk: portál, ktorého poslaním je overovanie pravdivosti výrokov politikov a odhaľovanie ich neprávd a zavádzaní

Zvolsi.Info: web študentov Masarykovej Univerzity, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti mediálnej gramotnosti a naučiť mladých ľudí vyhodnotiť, ktoré články na internete stoja za prečítanie a ktoré nie.

Učiteľské noviny: portál poskytujúci priestor autorom, ktorých cieľom je skvalitnenie školstva. Prináša komplexný obraz o dianí v školstve a jeho problémoch.

Projekt je finančne podporovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Bratislavským samosprávnym krajom. Za podporu srdečne ďakujeme!