28. februára sme usporiadali verejnú diskusiu s názvom Kriticky mysliace Slovensko, ktorá sa zamerala na témy ako výučba mediálnej gramotnosti a kritického myslenia v slovenskom školstve. Diskutujúcimi boli  Vladimír Burjan, riaditeľ spoločnosti EXAM testing a šéfredaktor mesačníka DOBRÁ ŠKOLA, Jana Fehérpataky-Kuzmová, výkonná riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo a Andrej Schulcz, riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie a predseda Rady mládeže Slovenska.

 

28. marca, teda na Deň učiteľov, sme usporiadali v Austria Trend Hotel Bratislava okrúhly stôl expertov, na ktorom sa stretli zástupcovia organizácií pracujúcich vo vzdelávaní a s mládežou. Debatovalo sa o stave výučby kritického myslenia v našom školstve. Odprezentovaný bol náš audit výučby kritického myslenia a informačnej gramotnosti na stredných školách, nasledovala diskusia nad závermi auditu a o budúcej koordinácii aktivít zúčastnených organizácií. Zhodli sme sa na tom, že zapájať treba mládež nielen v rámci vyučovania, ale aj pri voľnočasových aktivitách. V rámci výučby by sa kritické myslenie malo stať skôr jej metódou a nie jej obsahom. V rámci voľnočasových aktivít máme zas širšie možnosti, ako mladých ľudí zaujať spôsobmi, ktoré sú im blízke. Musíme preto k spolupráci osloviť napríklad mládežnícke organizácie, ktoré sú už etablované. To sú len niektoré z mnohých zistení či podnetov, ku ktorým intenzívna diskusia dospela. Zhodli sme sa na tom, že problematika je natoľko dôležitá, že je potrebné aj do budúcna diskutovať a vzájomne aktivity synchronizovať a zlepšovať.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR.