Ďalší workshop pre stredoškolských učiteľov, zameraný na výuku kritického myslenia a informačnej gramotnosti, sme usporiadali 25. a 26. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši v priestoroch RZ Demänovka.

Spolu 14 učiteľov pod vedením lektora Dávida Králika vytvorilo aktivity kombinujúce zážitkové učenie, projektové prvky či takzvané flipnutie a sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné využiť na široké spektrum tém. Na workshope sme ich testovali najmä na falošných správach a mýtoch. Obohatili sme aj sériu metodík, ktoré sme začali vytvárať už na prvom učiteľskom workshope v Bratislave.

„Všimli ste si tie kľučky na našich izbách?,“ vraví lektor tajomne, „Majú polovičnú veľkosť! Kto je za tým? Aká tajná skupina? A prečo nám to spravili?“ Účastníci workshopu si vyskúšali aj vytvoriť vlastnú konšpiračnú teóriu. Zistili sme, že vlastne Dávid Králik nie je Dávid Králik a náš workshop nie je v skutočnosti workshopom, ale tajným spiknutím proti učiteľom. Jedna skupina tvrdila, že v tom má prsty samotné ministerstvo školstva, ďalšia hovorila o vplyve Ruska a tretia si trúfla na ufónov.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Inštitút strategických politík n.o. (STRATPOL).