Náš kolega Martin Kovanič vypracoval správu z výskumu, ktorá sa venuje problematike výučby informačnej gramotnosti, kritického myslenia a odhaľovania dezinformácií na slovenských stredných školách. Analyzuje inovované štátne vzdelávacie programy a opisuje skúsenosti s výučbou informačnej gramotnosti v praxi.

Dezinformácie a výučba informačnej gramotnosti na slovenských stredných školách

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR.