Ani v poslednom mesiaci roku 2017 sme nezaháľali a s našou prednáškou v rámci projektu InfoKompas sme navštívili tri bratislavské školy: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava a Súkromná Športová Stredná Odborná Škola. Spolu s našimi kolegami z Demagog.SK sme sa rozprávali dokopy s približne 120 študentmi o postupoch overovania informácií a o odhaľovaní hoaxov.

Za podporu ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju.