Učitelia

Naším cieľom je Vám, milí učitelia, dať možnosť kreatívne nahryznúť problematiku informačnej gramotnosti a kritického myslenia. Patričná výbava a schopnosti z týchto oblastí nepochybne patria do výbavy mladých ľudí, s ktorými práve vy, učitelia, denno denne pracujete a pripravujete ich do ďalšieho života.

Info pre učiteľov
Žiaci

Každý z nás čelí obrovskému množstvu informácií, ktoré sa na nás valia z rôznych médií. Naším cieľom však nie je stredoškolákom odporučiť, ktorým médiám dôverovať, a naopak, ktorým nie. Chceme poukázať na potrebu kritického myslenia, zdravej miery skepticizmu a argumentácie pravdivými a overiteľnými faktami.

Info pre žiakov

Novinky